Villkor för beställning

Du som beställare (“Beställaren”) godkänner följande villkor med Bostadsmaklare.se (“Bostadsmaklare.se”) genom att skicka beställningsformuläret. Beställaren intygar att denne har rätt att ingå avtal med Bostadsmaklare.se för marknadsföring av bostaden som benämns i beställningsformuläret (“Bostaden”). Beställaren ansvarar för att all nödvändig ägande- och nyttjande-rätt innehas av Beställaren för eventuella fotografier som tillhandahålls direkt eller indirekt till Bostadsmaklare.se för att användas för marknadsföring av bostaden (exempelvis men inte begränsat till “banners”, “landningssidor” och annonser”) och publicering på Bostadsmaklare.se’s webbplats. Beställaren godkänner att betalning ska tillhandahållas till Bostadsmaklare.se inom 10 dagar efter att fakturan utställts och skickats per email till Beställaren. Betalning sker via internationell banköverföring till Bostadsmaklare.se och Beställaren står för eventuella bank- eller transaktionsavgifter. Beställaren håller Bostadsmaklare.se skadefri från alla eventuella indirekta eller direkta följder av ett samarbete kan leda till. Bostadsmaklare.se levererar tjänsten enligt bästa möjliga mån och kan ej hållas ansvarig för eventuella problem hos tredje part, t.ex. mäklaren eller annonsören som leder till att den avsedda målgruppen ej nås. Bostadsmaklare.se gör ingen återbetalning efter att en beställning gjorts då annonser, arbete och kostnader anses upplupna för Bostadsmaklare.se efter att detta avtal ingåtts. Bostadsmaklare.se är ej involverad i själva överlåtelsen eller försäljningsprocessen av bostaden och kan därmed ej hållas ansvarig för bostadens skick eller andra omständigheter kring bostaden eller bostadsförsäljningen. Bostadsmaklare.se äger rätt att neka en beställning innan faktura skickats alternativt avbryta en Beställning som redan är gjord och återbetala mellanskillnaden mellan belopp som betalats och det belopp som Bostadsmaklare.se redan köpt annonser för samt en administrationsavgift på 10% av ursprungsbeloppet (ej överstigande den ursprungliga beställningskostnaden). Bostadsmaklare.se äger rätt att fritt kontraktera underleverantörer som genomför beställningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *